ÔN TẬP KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HK 2 -KHỐI 11

Read more »

NỘI DUNG ÔN TẬP KTTT GIỮA HK2 (phần 1)

VẤN ĐỀ 1:  KIM LOẠI KIỀM 1-Gồm : Li ; Na ; K ; Rb; Cs  – Cấu hình e lớp ngoài cùng ns1⇒ có 1e lớp ngoài cùng⇒ có hóa trị I... Read more »

Hướng dẫn giải chi tiết các câu khó trong đề thi thử lần 1-TNQG 2018

Câu 70: Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8,C2H6,C4H6 và  H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn khí... Read more »

Hướng dẫn giải chi tiết các câu khó trong đề minh họa lần 1- TNQG 2018

Câu 69: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2 (b) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH... Read more »