Hơn 1 năm giờ mới thấy mặt

Read more »

Thêm một động lực để phấn đấu

http://edu.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/quyet-dinh-cong-nhan-danh-hieu-giao-vien-gioi-cap-thanh-pho-nam-hoc-2017-2018-cmobile41000-60077.aspx Read more »

Để buổi họp PHHS trở nên gần gũi và ý nghĩa hơn

MỘT SỐ VIỆC LÀM ĐỂ BUỔI HỌP PHỤ HUYNH TRỞ NÊN “DỄ THƯƠNG” HƠN (chia sẻ của một giáo viên) 1. Em chuẩn bị 4 cái phong bì: Cảm ơn, Xin lỗi,... Read more »

Nên đọc dù chỉ 1 lần

Nên đọc dù chỉ một lần Dù có làm việc ở đâu, thì cũng hãy nhớ những nguyên tắc này: Nguyên tắc 1: Công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể... Read more »

Thuộc lòng Bảng Tuần Hoàn trong 5 phút

Read more »

Hóa học trở nên dễ dàng hơn khi xem clip này

Read more »

Ráp ” Bài ca hóa trị”

Read more »

Thí nghiệm hóa học mà HS muốn làm

Read more »

QUAN TRỌNG HÓA

Read more »

Tình yêu hóa học

Nếu em là axit, Anh xin làm bazo Để tình yêu bất ngờ Mãi trung hòa ko kịp. Em thích làm axit Có vị chát vị chua Như hương vị tình yêu... Read more »