Bài tập Trắc nghiệm chương Điện Li

Read more »

Những kiến thức cần nhớ PHẦN ĐIỆN PHÂN

  CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN Khi điện phân:   Cực âm ( catot) luôn xảy ra quá trình  ( sự; bị ) khử ( nhận e) Cực dương ( anot)... Read more »