Hóa trị của các nguyên tố

Bảng hóa trị của các nguyên tố hóa học Nguyên tố phi kim: chữ màu xanh Nguyên tố kim loại: chữ màu đen Nguyên tố khí hiếm: chữ màu đỏ Nhóm Hóa trị I... Read more »

Phản ứng tráng gương

Khái niệm phản ứng tráng gương là gì Phản ứng tráng gương là một phản ứng hóa học đặc trưng của các chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với hợp chất của... Read more »

Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

Cấu hình electron của các nguyên tố nhóm A – Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân... Read more »

CRC Handbook of Chemistry and Physics

    Read more »

Chuyên đề câu hỏi số đếm trong đề thi TNQG

http://tinyurl.com/yyjjh2k3     Read more »

BẢN TIẾNG ANH- CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI SẼ HỌC

https://drive.google.com/file/d/1OabTpOx-pBHDt5J28YK2n9MdP3jgWQiT/view?usp=sharing     Read more »

SÁCH HÓA HỌC BẢN TIẾNG ANH

https://drive.google.com/file/d/1CQBCnDVmPAECKp8CdBCTHNFq2Kwa_77K/view?usp=sharing     Read more »

SÁCH HÓA HỌC BẢN TIẾNG ANH

https://drive.google.com/file/d/1nPnIJRNM0lxT1KzOA_Ep6ZqY-IfOOS25/view?usp=sharing   Read more »

https://drive.google.com/file/d/1eTTpvI-UkoSBUQLx7AHKZKVmIopdpsAt/view?usp=sharing Read more »

CÂU HỎI TRẢ LỜI NHANH ÔN TẬP HÓA 12 TNQG 2019

https://drive.google.com/file/d/1dRRuckTqo94QP5SIDpiBz2sq-pRBtF0B/view?usp=sharing     Read more »