Hóa trị của các nguyên tố

Bảng hóa trị của các nguyên tố hóa học Nguyên tố phi kim: chữ màu xanh Nguyên tố kim loại: chữ màu đen Nguyên tố khí hiếm: chữ màu đỏ Nhóm Hóa trị I... Read more »

Chuyên đề câu hỏi số đếm trong đề thi TNQG

http://tinyurl.com/yyjjh2k3     Read more »

BẢN TIẾNG ANH- CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI SẼ HỌC

https://drive.google.com/file/d/1OabTpOx-pBHDt5J28YK2n9MdP3jgWQiT/view?usp=sharing     Read more »

SÁCH HÓA HỌC BẢN TIẾNG ANH

https://drive.google.com/file/d/1CQBCnDVmPAECKp8CdBCTHNFq2Kwa_77K/view?usp=sharing     Read more »

SÁCH HÓA HỌC BẢN TIẾNG ANH

https://drive.google.com/file/d/1nPnIJRNM0lxT1KzOA_Ep6ZqY-IfOOS25/view?usp=sharing   Read more »

ÔN TẬP HÓA 11 THI HK1

Read more »

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ÔN TẬP THI GIỮA HKI-HOA 11 NH2018

Read more »

Bài tập ôn luyện Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

Read more »

Giáo án bài ancol

GA GVG CAP TP BAI ANCOL Read more »

Dung dịch Bom hay nước Brom????

Nước brom và dung dịch brom?? Để làm rõ vấn đề. Ta cần nhắc lại: Khái niệm dung dịch chúng ta đã được học từ năm lớp 8. Là hỗn hợp đồng... Read more »