TÀI LIỆU HOA HỌC ĐH CAMBRIDGE

Read more »

DAY HỌC ĐỊNH HƯỚNG STEM MÔN HOA HỌC

DINH HUONG STEM SH CUM 0512 312 Read more »

Chuyên đề Dạy học định hướng STEM môn hóa học trong chương trình THPT

Read more »

Giải chi tiết đề minh họa TNQG MÔN HÓA 2019 LẦN 1

ĐÁP ÁN (THAM KHẢO) 1-B 2-A 3-C 4-B 5-A 6-A 7-B 8-B 9-A 10-D 11-D 12-C 13-B 14-C 15-A 16-A 17-A 18-C 19-B 20-A 21-D 22-C 23-B 24-D 25-C 26-A 27-B 28-B... Read more »

Đề minh họa TNQG năm 2019 môn Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THAM KHẢO                                   Môn thi thành phần: HÓA... Read more »

Tóm tắt polime

Read more »

GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ CÁC DẠNG TOÁN ĐIỆN PHÂN

Read more »

CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN ĐỒ THỊ TRONG HÓA HỌC

Read more »

GIAI CHI TIET MD 203

Read more »

Những kiến thức cần nhớ PHẦN ĐIỆN PHÂN

  CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN Khi điện phân:   Cực âm ( catot) luôn xảy ra quá trình  ( sự; bị ) khử ( nhận e) Cực dương ( anot)... Read more »