Tóm tắt lý thuyết KLK-KT-Nhôm

ON TAP LI THUYET KIEM-KIEMTHO-NHOM Read more »

Đề ôn luyện TNQG 2018 -Mã đề 2903

DE 2903.docx Read more »

Đề ôn luyện TNQG 2018 – Mã đề 2803

DE 2803.docx Read more »

Đề ôn luyện TNQG 2018 mã đề 2703

DE 2703 Read more »

Đề ôn luyện TNQG 2018- Mã đề 2603

DE 2603 Read more »

Phương pháp Qui Đổi

Nguyên Tắc: Qui đổi nhiều chất về nguyên tố, hoặc về 1 hoặc 2 hợp chất đơn giản  Phần 1: vô cơ Ví dụ:  hỗn hợp FeO; Fe2O3; Fe3O4….. Ta có thể qui... Read more »

Bài toán CO2 tác dụng với dd kiềm

Read more »

ÔN TẬP KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HK 2 -KHỐI 11

Read more »

NỘI DUNG ÔN TẬP KTTT GIỮA HK2 (phần 1)

VẤN ĐỀ 1:  KIM LOẠI KIỀM 1-Gồm : Li ; Na ; K ; Rb; Cs  – Cấu hình e lớp ngoài cùng ns1⇒ có 1e lớp ngoài cùng⇒ có hóa trị I... Read more »

Hướng dẫn giải chi tiết các câu khó trong đề thi thử lần 1-TNQG 2018

Câu 70: Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8,C2H6,C4H6 và  H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn khí... Read more »