TECH TIP: Tách hình và zoom đối tượng

Một bài giảng tạo sự thu hút khi có điểm nhấn và sự tương tác, với Powerpoint mọi thứ sẽ trở nên hấp dẫn nếu chúng ta biết khai thác, kết hợp... Read more »

Danh pháp hầu hết các hợp chất vô cơ thường gặp( Nguồn chemistry word)

Read more »

10 Sự thật về Hoa học có thể bạn chưa biết

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. “J” là chữ cái duy nhất không xuất trong bảng HTTH           Read more »

Hóa học với đời sống

A-NƯỚC CỨNG: Nước cứng là gì – Nước cứng (hard water) là loại nước chứa nhiều ion Ca2+và Mg2+. Các khoáng chất có trong nước cứng bao gồm các hợp chất của ion... Read more »

Bảng tính tan đầy đủ

Độ tan là gì Độ tan của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100g nước ở điều kiện nhiệt độ nhất định để tạo thành dung... Read more »

CRC Handbook of Chemistry and Physics

    Read more »

Tài liệu hóa học bản tiếng anh của Đại học Cambrigde

https://drive.google.com/drive/folders/1qUW5anjnQXUxcDWcPWtrL8T6kVFkkjAe?usp=sharing Read more »

https://chemistry.boisestate.edu/richardbanks/organic/mc/mcquestions317.htm https://drive.google.com/file/d/1L0irY4Q9Oyi1bcySGKbbAhu0SfQ0XZWV/view?usp=sharing     Read more »

Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kĩ thuật “Các mảnh ghép”

Thế nào là kĩ thuật “Các mảnh ghép”? Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm: – Giải quyết một... Read more »

Giáo án 4 mục tiêu, 5 hoạt động

Read more »