AR- CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO

APP dùng cho thực tế ảo tăng cường AR 1/ Dùng Merge cube – Có nhiều app...

Cách tạo không gian trong Cospaces-Edu

Tạo Merge cube từ khối 3D đơn giản

Hơn 1 năm giờ mới thấy mặt

Thêm một động lực để phấn đấu

GIẢI CHI TIẾT 40 CÂU ĐỀ MINH HỌA TNQG 2020

https://drive.google.com/file/d/1X7LZ75TQXvl9Vgzr5lBZfFxprb94W7Lw/view?usp=sharing    

ĐỒNG ĐẲNG- ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP ANKAN

BAI GIẢNG OBS NHÔM

BÀI GIẢNG GAĐT BENZEN & ĐỒNG ĐẲNG full

ĐỀ THI HSG HÓA KHỐI 12- NH 2019

https://drive.google.com/file/d/104k07RXSG3ntkc_uVFBoXynwwFcjim72/view?usp=sharing  

Đề thi Hóa Hoàng Gia Úc- Khối 8

Phương pháp Qui Đổi

Nguyên Tắc: Qui đổi nhiều chất về nguyên tố, hoặc về 1 hoặc 2 hợp chất đơn...