☀ MÙI CỦA MỘT SỐ ESTER THÔNG DỤNG ☀

1. Amyl axetat: Mùi chuối, Táo
2. Amyl butyrat: Mùi mận, Mơ, Đào, Dứa
3. Anlyl hexanoat: Mùi dứa
4. Bornyl axetat: Mùi thông
5. Benzyl axetat: Mùi hoa nhài
6. Benzyl butyrat: Mùi sơri
7. Etyl fomiat: Mùi đào chín
8. Etyl butyrat: Mùi dứa.
9. Etyl lactat: Mùi kem, bơ
10. Etyl format: Mùi chanh, dâu tâu
11. Etyl cinnamat: Mùi quế
12. Isobutyl format: Mùi quả mâm xôi
13. Iso-Amylaxetat: Mùi chuối
14. Isobutyl propionat: Mùi rượu rum
15. Geranyl axetat: Mùi hoa phong lữ
16. Metyl salyxylat: Mùi cao dán
17. Metyl butyrat: Mùi táo, Dứa, Dâu tây
18. Metyl 2-aminobenzoat: Mùi hoa cam
19. Octyl axetat: Mùi cam
20. n-Propyl phenylat: Mùi lê
21. Metyl etanoat: Mùi mật
22. Metyl anthranilat: Mùi nho
23. Metyl trans-cinnamat: Mùi dâu tây
24. Linalyl axetat: Mùi hoa oải Hương

Bình luận ở đây

bình luận

Recommended For You

About the Author: Lê Thị Tuyền

Tốt Nghiệp ĐHSP TP.HCM Chuyên nghành Hóa học - năm 1998 Từ 1998 đến 2005 : GV trường THPT BÌNH PHÚ Quận 6 Từ 2005 đến nay : GV trường THPT Lê Thánh Tôn Quận 7