GIẢI CHI TIẾT 40 CÂU ĐỀ MINH HỌA TNQG 2020

https://drive.google.com/file/d/1X7LZ75TQXvl9Vgzr5lBZfFxprb94W7Lw/view?usp=sharing     Read more »

BAI GIẢNG OBS NHÔM

NHOM VA HOP CHAT DAY OBS Read more »

BẢN TIẾNG ANH- CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI SẼ HỌC

https://drive.google.com/file/d/1OabTpOx-pBHDt5J28YK2n9MdP3jgWQiT/view?usp=sharing     Read more »

Bài tập Trắc nghiệm chương Điện Li

Read more »

Những kiến thức cần nhớ PHẦN ĐIỆN PHÂN

  CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN Khi điện phân:   Cực âm ( catot) luôn xảy ra quá trình  ( sự; bị ) khử ( nhận e) Cực dương ( anot)... Read more »