GIẢI CHI TIẾT 40 CÂU ĐỀ MINH HỌA TNQG 2020

https://drive.google.com/file/d/1X7LZ75TQXvl9Vgzr5lBZfFxprb94W7Lw/view?usp=sharing     Read more »

ĐỒNG ĐẲNG- ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP ANKAN

<iframe frameborder=”0″ width=”560″ height=”315″ src=” https://biteable.com/watch/embed/tnh-cht-ha-hc-ankan-2490046″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay”></iframe> Read more »

BAI GIẢNG OBS NHÔM

NHOM VA HOP CHAT DAY OBS Read more »

BÍ QUYẾT HỌC TỐT MÔN HÓA

Read more »

LÍ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM

CÁC PHẢN ỨNG CẦN NHỚ CỦA KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM 1 4Na  + O2 → 2Na2O 17 Chú ý: Na, K, Ca, Ba tác dụng ddFeCl3 dư sẽ tạo Fe(OH)3↓  2... Read more »

Hóa trị của các nguyên tố

Bảng hóa trị của các nguyên tố hóa học Nguyên tố phi kim: chữ màu xanh Nguyên tố kim loại: chữ màu đen Nguyên tố khí hiếm: chữ màu đỏ Nhóm Hóa trị I... Read more »

Chuyên đề câu hỏi số đếm trong đề thi TNQG

http://tinyurl.com/yyjjh2k3     Read more »

BẢN TIẾNG ANH- CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI SẼ HỌC

https://drive.google.com/file/d/1OabTpOx-pBHDt5J28YK2n9MdP3jgWQiT/view?usp=sharing     Read more »

SÁCH HÓA HỌC BẢN TIẾNG ANH

https://drive.google.com/file/d/1CQBCnDVmPAECKp8CdBCTHNFq2Kwa_77K/view?usp=sharing     Read more »

SÁCH HÓA HỌC BẢN TIẾNG ANH

https://drive.google.com/file/d/1nPnIJRNM0lxT1KzOA_Ep6ZqY-IfOOS25/view?usp=sharing   Read more »